Algemene voorwaarden mentor programma

Omdat wij het belangrijk vinden om professioneel en integer te handelen, hebben we een aantal voorwaarden opgesteld. Wanneer een deelnemer of mentor akkoord gaan met het mentor programma, dan gaan zij akkoord met onderstaande voorwaarden. Voor vragen kun je contact opnemen via contact@reneluisman.nl.

Over dit initiatief
Het mentor programma is een initiatief van Gay Men Coaching, onderdeel van René Luisman Training & Coaching. Dit bedrijf staat bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 59693908 geregistreerd.

Het doel van het mentor programma
Het mentor programma heeft als doel om jongens en mannen voor, tijdens en na hun coming-out te ondersteunen. Dit kan zijn in de vorm van het bieden van een luisterend oor, het delen van eigen ervaringen en het onderzoeken van hoe de deelnemer effectief met situaties om kan gaan.

Voorwaarden deelnemer
  • De minimale leeftijd om deel te nemen is 18+ jaar. Indien de deelnemer jonger is, dient hij een schriftelijk akkoord van ouder of verzorger te mailen naar contact@reneluisman.nl. 
  • De deelnemer spreekt Nederlands of Engels. Het programma is internationaal. 
  • De deelnemer is gemotiveerd om zes maanden aan zijn eigen ontwikkeling te werken. Hij heeft gedurende deze periode tweewekelijks contact met zijn mentor. Een gecertificeerde coach neemt maandelijks contact op om de voortgang te bespreken.
  • Een eenmalige bijdrage van 75 euro. Hiermee krijgt de deelnemer toegang tot zes maanden begeleiding, maandelijkse workshops en de interactieve module 'How to be gay'. Na aanmelding is er geen restitutie mogelijk.

Voorwaarden mentor
  • De minimale leeftijd voor het mentorschap is 25+ jaar. Daarnaast dient de mentor openlijk homo te zijn, zodat hij uit eigen ervaring weet wat het betekent om uit de kast te komen.
  • De mentor beheerst de Nederlandse- of Engelse taal.
  • De mentor is zes maanden beschikbaar voor het online begeleiden van een deelnemer. Voorafgaand aan het traject volgt de mentor een intakegesprek met een gecertificeerde coach en een onboarding programma.
  • De mentor houdt een professionele afstand tot de deelnemer. Alle seksuele toespelingen zijn onaanvaardbaar en leiden tot onmiddellijke beëindiging van het mentorschap.

Privacybeleid
Van de deelnemer en mentor wordt verwacht dat zij beiden zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie die tussen beiden wordt uitgewisseld. Dit betekent dat deze informatie niet met derden wordt gedeeld. Informatie die de mentor en deelnemer met Gay Men Coaching deelt wordt in een beveiligde omgeving opgeslagen en op verzoek vernietigt. 

Aansprakelijkheid
De deelnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen keuzes, beslissingen, gedrag en voor de gevolgen hiervan. De rol van de mentor is ondersteunend. Met voorbehoud van opzet of grove schuld is de maximale aansprakelijkheid voor Gay Men Coaching het bedrag dat in rekening is gebracht.

Klachtenprocedure
Wanneer een deelnemer of mentor ontevreden is over de aanpak of indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kan hij dit mailen naar contact@reneluisman.nl. Elke melding wordt grondig onderzocht door beide partijen te horen en te zoeken naar een passende oplossing.

Heb je vragen?
Neem dan contact op via contact@reneluisman.nl. 
Created with